Skip to main content

Τι περιλαμβάνει μία γεωτεχνική έρευνα;

Βάλτε σωστές βάσεις και αξιολογήστε τα δεδομένα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μία γεωτεχνική έρευνα ξεκινάει από το γραφείο με έρευνα του ιστορικού του χώρου χρησιμοποιώντας τόσο γεωλογικούς, υδρογεωλογικούς χάρτες και ιστορικά στοιχεία από βιβλιογραφία όσο και γεωτεχνικά στοιχεία από παλαιότερες μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή του έργου.

Όταν έχει αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για τη συλλογή των γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών που χρειάζονται για τις ανάγκες του έργου, πραγματοποιείται επί τόπου επίσκεψη και καταγραφή των γεωτεχνικών ή γεωλογικών στοιχείων της περιοχής, εκτελούνται δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, στατικές ή δυναμικές πενετρομετρήσεις, ερευνητικά φρέατα, γεωφυσικές διασκοπήσεις, χημικές αναλύσεις ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου, πραγματοποιούνται επιτόπου δοκιμές ή εγκαθίστανται όργανα παρακολούθησης για την καταγραφή της συμπεριφοράς του εδάφους, των κατασκευών και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με το χρόνο.

Κατά την εκτέλεση των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και φρεάτων συλλέγονται δείγματα εδάφους, βράχου, υπογείων υδάτων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια προκαταρκτική επιτόπου εκτίμηση των γεωτεχνικών συνθηκών και της στρωματογραφίας του υπεδάφους, καταγράφονται λεπτομερώς τα ευρήματα, τα δείγματα εδάφους και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση ή πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για την καλύτερη αξιολόγηση του έργου. Ύστερα από αυτή την επί τόπου λεπτομερή καταγραφή επιλέγεται ποιες εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω. Τα δείγματα του εδάφους συσκευάζονται και μεταφέρονται στη συνέχεια στο εργαστήριο με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθεί στο ελάχιστο η φυσική τους σύσταση και δομή. Με βάση το πρόγραμμα των εργαστηριακών δοκιμών, τα δείγματα προετοιμάζονται και εκτελούνται οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής όπως και ελέγχου σκυροδέματος.

Με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών, συντάσεται το τεύχος της γεωτεχνικής έρευνας, όπου αναλύονται και αξιολογούνται με λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα, γίνονται οι απαιτούμενοι γεωτεχνικοί υπολογισμοί και παρατίθενται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του έργου.

Εφόσον οι συνθήκες του έργου το απαιτούν και επιθυμεί ο πελάτης, συντάσσεται στη συνέχεια και ειδική μελέτη θεμελίωσης, αντιστήριξης, υποθεμελίωσης ή/και αποκατάστασης, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις γεωτεχνικές δυσκολίες του έργου.