Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: [email protected]
  • en
  • el

Κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «SITIA RESORT» στον όρμο Φανερωμένης του Δήμου Σητείας, Νομός Λασιθίου στην Κρήτη

ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «SITIA RESORT» στον όρμο Φανερωμένης του Δήμου Σητείας, Νομός Λασιθίου στην Κρήτη
ΦΟΡΕΑΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009

Το έργο βρίσκεται στον όρμο Φανερωμένης, 4,5 km ΝΔ της Σητείας. Η θέση του έργου βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του όρμου, ο οποίος είναι ανοικτός προς τα ΝΑ. Το ανάγλυφο στην περιοχή του έργου είναι έντονο, με κλίσεις κυμαινόμενες μεταξύ 20%-100%. Υψομετρικά ο χώρος του έργου βρίσκεται 10-80 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η ακτογραμμή είναι γενικά βραχώδης και απόκρημνη. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου κατηγορίας AA’, συνεδριακό χώρο, βίλες και spa χωρητικότητας 100 ατόμων, καθώς επίσης και μαρίνα.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν εκτέλεση 25 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 303 m περίπου και διάνοιξη 23 ερευνητικών φρεάτων, εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top