Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: [email protected]
  • en
  • el

Στατικές – Δυναμικές πενετρομετρήσεις

Περιγραφή Έργου

Οι πενετρομετρήσεις, στην ξηρά και στην θάλασσα, εκτελούνται με ιδιόκτητο αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο πενετρόμετρο βαρέως τύπου (20 ton) της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., κατασκευής του Ιταλικού Οίκου FONDECO SRL. Οι στατικές πενετρομετρήσεις εκτελούνται με κώνο τύπου Begemann, διατομής 10 cm2, σταθερής ταχύτητας έμπηξης, ο οποίος επιτρέπει τη μέτρηση της αντίστασης αιχμής qc και της τοπικής πλευρικής τριβής fs του εδάφους που διαπερνά. Η μέτρηση του επιβαλλόμενου φορτίου έγινε με τη βοήθεια load cell τοποθετημένου στο πλαίσιο φόρτισης και ηλεκτρονικής μονάδας ανάγνωσης με ακρίβεια 1 kg (10 N). Κατά τη διάρκεια των πενετρομετρήσεων το πενετρόμετρο βρίσκεται αγκυρωμένο στο έδαφος με κατάλληλο σύστημα αγκύρωσης. Οι δυναμικές πενετρομετρήσεις είναι τύπου DPSH (Dynamic Penetration Super Heavy) και εκτελούνται με απλό κώνο διευρυμένης διατομής 20 cm2 για μείωση των πλευρικών τριβών. Κατά τη δοκιμή της δυναμικής πενετρομέτρησης μετράται ο αριθμός των κρούσεων που απαιτούνται για τη διείσδυση του κώνου κατά 20 cm (N20). Η διείσδυση επιτυγχάνεται με την πτώση πρότυπου βάρους 63,5 kg από ύψος 75 cm.

Back to Top