Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Ν. Α. Κυκλάδων

Επέκταση Λιμένα Παροικιάς Πάρου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Επέκταση Λιμένα Παροικιάς Πάρου
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Δεκέμβριος 1999 – Φεβρουάριος 2000

Το έργο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του υφιστάμενου λιμένα της Παροικιάς Πάρου και εκτείνεται δυτικά (κρηπίδωμα περιοχής Ο.Τ.Ε.) και ανατολικά (κρηπίδωμα Αγ. Νικολάου) του υπάρχοντος προβλήτα. Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν την επέκταση του υφιστάμενου παλαιού προβλήτα (διαστάσεων 100x60m) και τη δημιουργία δύο κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 250 m περίπου εκατέρωθεν του υφιστάμενου προβλήτα με βάθη 5 m για το κρηπίδωμα του Αγ.Νικολάου και 7 m για το κρηπίδωμα στην περιοχή του Ο.Τ.Ε.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 9 στατικές θαλάσσιες πενετρομετρήσεις, παρουσίαση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης. Μελέτη γενικής ευστάθειας κρηπιδωμάτων.

Related Projects

Back to Top