Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Ν. Α. Ηλείας

Επέκταση Κεντρικού Προβλήτα Λιμένος Κατακόλου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Επέκταση Κεντρικού Προβλήτα Λιμένος Κατακόλου.
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΚ Α.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε. – ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. (γεωτρήσεις 1996) ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. (πενετρομετρήσεις 2003)
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 1996 – Ιούνιος 2003

Το έργο βρίσκεται στο λιμένα Κατακόλου ΒΔ του υφιστάμενου κεντρικού προβλήτα. Προβλέπεται η κατασκευή τριών νησίδων διαστάσεων 36,8×11,8 m, 61,8×11,8 m και 26,8×29,0 m αντίστοιχα, φερομένων επί πασσάλων, για την παραβολή μεγαλύτερων κρουαζερόπλοιων και πλοίων γενικού φορτίου. Επίσης προβλέπεται η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης βορείως του προβλήτα, μέχρι τη στάθμη –10,0 m.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και 1 στατική και 3 δυναμικές θαλάσσιες πενετρομετρήσεις, με παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης. Συμμετοχή στη μελέτη θεμελίωσης της επέκτασης επί πασσάλων διαμέτρου 1,10 m και μήκους 21-27 m, επενδεδυμένων με θυσιαζόμενη μεταλλική επένδυση εντός των χαλαρών ιζημάτων (δηλ. μήκους 18-24 m).

Related Projects

Back to Top