Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Μαγνησίας

Αλιευτικό Καταφύγιο Σκιάθου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Αλιευτικό Καταφύγιο Σκιάθου.
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Μαγνησίας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιανουάριος 2004 – Μάρτιος 2004

Η θέση του έργου βρίσκεται στην ανατολική ακτή του μυχού του όρμου Σκιάθου (βόρειος λιμένας). Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν: 1) Παραλιακό κρηπίδωμα συνολικού μήκους 290 m, 2) μώλους πλάτους 5,00 m, συνολικού μήκους 300 m, 3) γεφυρωτούς προβόλους, που ξεκινούν από το παραλιακό κρηπίδωμα, πλάτους 5 m, μήκους 53 m και 25 m αντίστοιχα, 4) γεφυρωτό μικρό πρόβολο εσωτερικά του μώλου, μήκους 15 m, 5) δημιουργία και διαμόρφωση χερσαίων χώρων έκτασης 3.000 m2 περίπου, μήκους παραβολής 100 m και 6) δημιουργία «γλίστρας» για την ανέλκυση σκαφών.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 13 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης. Σύνταξη μελέτης θεμελίωσης και γενικής ευστάθειας κρηπιδωμάτων.

Related Projects

Back to Top