Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: [email protected]
  • en
  • el

Κατασκευή νέου κτιρίου καταστημάτων με 3 υπόγεια garage στον Πλατανιά Χανίων

ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή νέου κτιρίου καταστημάτων με 3 υπόγεια garage στον Πλατανιά Χανίων
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιούλιος 2011 –  Μαίος 2013

Ο χώρος του έργου βρίσκεται επί της παλαιάς Εθνικής οδού Χανίων – Κισσάμου στην περιοχή Πλατανιά Ν. Χανίων, στην Κρήτη. Στο χώρο του έργου, συνολικής έκτασης ≈ 2.000 m2, κατασκευάστηκε πολυώροφο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα με τρεις υπόγειους ορόφους. Το βάθος εκσκαφών για την κατασκευή των υπογείων και της θεμελίωσης ήταν της τάξης των 11,50-15,00 m. Στα όμορα προς τα ΒΔ και ΒΑ οικόπεδα υπάρχουν διώροφα κτίρια χωρίς υπόγειο σε επαφή με τα όρια.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  • Μελέτη αντιστήριξης των πρανών με σύστημα κατακορύφων πασσάλων αντιστηριζομένων καθ’ ύψος με κεκλιμένα προεντεταμένα αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (μέθοδος Berlinoise).
  • Υποθεμελίωση ομόρου κτιρίου με μικροπασσάλους.
  • Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης υδροφορίας (≈ 500 m3/h) εκπονήθηκε μελέτη ελέγχου των υπογείων νερών με 6 βαθιά εξωτερικά αντλητικά φρέατα και εσωτερικό απόστραγγιστικό σύστημα κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης.
  • Υψηλή επίβλεψη των εργασιών αντιστήριξης και παρακολούθηση μετακινήσεων της εκσκαφής με αποκλισιομετρήσεις.

Related Projects

Back to Top