Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Ε.Κ.Ο. – Ε.Λ.Δ.Α. Α.Β.Ε.Ε

Κατασκευή επιλιμένιας εγκατάστασης υγρών καυσίμων στην Αλεξανδρούπολη

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή επιλιμένιας εγκατάστασης υγρών καυσίμων στην Αλεξανδρούπολη
ΦΟΡΕΑΣ Ε.Κ.Ο. – Ε.Λ.Δ.Α. Α.Β.Ε.Ε
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 2000 – Μάϊος 2001

Ο χώρος του έργου βρίσκεται στην περιοχή Μαϊστρος, 3 km περίπου ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και μεταξύ της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Αλεξανδρούπολης και της θάλασσας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βάσεων δεξαμενών υγραερίου και μικρού μεγέθους κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και υποθαλάσσιο αγωγό παραλαβής καυσίμων.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  1. 6 θαλάσσιες στατικές πενετρομετρήσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη μελέτης θεμελίωσης του υποθαλάσσιου αγωγού.
  2. Μελέτη ενίσχυσης του εδάφους με χαλικοπασσάλους στο χώρο των δεξαμενών.

Related Projects

Back to Top