Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

KLC III Hellas Α.Ε.

Επέκταση & ανακαίνιση ξεν. "SAN STEFANO" στις Μπενίτσες Κέρκυρας

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Επέκταση και ανακαίνιση ξενοδοχείου «SAN STEFANO» στις Μπενίτσες Κέρκυρας.
ΦΟΡΕΑΣ KLC III Hellas A.E.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ 2008-2014

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μπενίτσες της Νήσου Κέρκυρας, σε απόσταση 1,0 km περίπου βόρεια του ομώνυμου οικισμού, 7,9 km περίπου νότια-νοτιοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας και 0,3 km περίπου δυτικά της θάλασσας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται αμφιθεατρικά κτισμένο στις ανατολικές απολήξεις του όρους Άγιοι Δέκα. Η ευρύτερη περιοχή του έργου παρουσιάζει κλίση προς τα ανατολικά (προς τη θάλασσα). Οι κλίσεις γενικά κυμαίνονται από σχεδόν μηδενικές στην περιοχή εντός του ξενοδοχείου όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες διαμορφώσεις έως περίπου κατακόρυφες στις βραχώδεις εξάρσεις ανάντη του ξενοδοχείου. Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  • Γεωτεχνική έρευνα με 36 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 472 m περίπου, 36 ερευνητικά φρέατα και 10 στατικές πενετρομετρήσεις συνολικού βάθους 87 m περίπου με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  • Μελέτη θεμελίωσης πισίνας και bungalows επί πασσάλων.
  • Μελέτη αντιστήριξης επιχωμάτων οδοποιίας & περιβάλλοντος χώρου.
  • Μελέτη οδοστρώματος οδoποιίας.
  • Μελέτη αντιμετώπισης υπάρχουσας κατολίσθησης.

Related Projects

Back to Top