Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Υποθαλάσσιος Αγωγός Υψηλής Πίεσης της ΔΕΠΑ στο Νότιο Ευβοϊκό

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Υποθαλάσσιος Αγωγός Υψηλής Πίεσης της ΔΕΠΑ στο Νότιο Ευβοϊκό (AliveriGasPipeline).
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ INTEC ENGINEERING B.V.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιούνιος – Αύγουστος 2007

Ο υποθαλάσσιος αγωγός Αλιβερίου αποτελεί τμήμα του δικτύου για την τροφοδότηση της Εύβοιας με φυσικό αέριο. Ο αγωγός αυτός διασχίζει το νότιο Ευβοϊκό κόλπο από την Αττική (5 km  περίπου νότια των Αγ. Αποστόλων) μέχρι το Αλιβέρι. Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα έχει διάμετρο 20 ίντσες, θα είναι υψηλής πίεσης και θα έχει μήκος 14 km  περίπου.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Αγ. Αποστόλων, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και έλεγχο κινδύνου ρευστοποίησης. Επίσης εκτλέστηκαν εργαστηριακές δοκιμές φυσικών, χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών σε δείγματα του πυθμένα κατά μήκος της χάραξης του υποθαλάσσιου αγωγού που ελήφθησαν με δειγματολήπτη βαρύτητας (dropcoring) από την AKTI ENGINEERING.

Related Projects

Back to Top