Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας

Βελτίωση και Ανάπτυξη Αλιευτικού καταφυγίου Κιάτου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Βελτίωση και Ανάπτυξη Αλιευτικού καταφυγίου Κιάτου
ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Απρίλιος 2002 – Μάϊος 2002

Η θέση του έργου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο και την παράλιο ζώνη ανατολικά του Κιάτου και νοτιοανατολικά του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα. Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν:1) Επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα βορειοδυτικά, 2) παραλιακό κρηπίδωμα, 3) προβλήτα προστασίας και 4) εκσκαφή της λιμενολεκάνης.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 4 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 50 m και 2 δυναμικές πενετρομετρήσεις, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

 

Related Projects

Back to Top