Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: [email protected]
  • en
  • el

Γεωηλεκτρικές διασκοπίσεις

Περιγραφή Έργου

Οι γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν με ιδιόκτητη γεωηλεκτρική συσκευή και εξοπλισμό της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., κατασκευής της σουηδικής εταιρείας ABEM τύπου SAS-1000.

Η μέθοδος της γεωηλεκτρικής διασκόπησης αποτελεί μία ενεργητική μέθοδο μέτρησης, κατά την οποία διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα (Ι) από την επιφάνεια της γης με μια πηγή συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής συχνότητας. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υπόγεια ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σχετίζονται με την παρουσία και ποιότητα των ρευστών, των περιεχόμενων πόρων, της φυσικής υγρασίας και του είδους των εδαφικών σχηματισμών και πετρωμάτων που διαπερνά, μεταβάλλοντας το δυναμικό (ΔV) του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με το νόµο του Ohm R = ΔV/I, η μετρούμενη διαφορά δυναμικού ΔV σε αναλογία με τη διοχετευόμενη ποσότητα ρεύματος Ι μας παρέχει την αντίσταση R. Η αντίσταση R αποτελεί μια γεωµετρικά εξαρτημένη ποσότητα που επηρεάζεται από τις διαστάσεις του αγωγού. Γι’ αυτό χρησιµοποιούµε την ειδική αντίσταση (resistivity), που συνήθως συµβολίζεται µε ρ. Στην περίπτωση ενός συρµάτινου καλωδίου, η ειδική αντίσταση ρ ορίζεται ως η ωµική αντίσταση του καλωδίου R επί την επιφάνεια διατοµής του Α, δια το µήκος L του καλωδίου: ρ = RΑ/L σε ohm·m. Η ειδική αντίσταση είναι η θεµελιώδης φυσική παράµετρος που χαρακτηρίζει το υλικό και περιγράφει πόσο εύκολα µπορεί το καλώδιο να διαβιβάσει ηλεκτρικό ρεύµα. Υψηλές τιµές ειδικής αντίστασης υποδηλώνουν ότι το υλικό είναι πολύ ανθεκτικό στη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος (αντιστατικό υλικό). Χαµηλές τιµές υποδηλώνουν ότι το υλικό μεταδίδει το ηλεκτρικό ρεύµα πολύ εύκολα (αγώγιµο υλικό).

Back to Top