Σεισμοί Κεφαλονιάς – Καταγραφή ζημιών στο λιμένα Ληξουρίου

Την 26/1/2014 και 3/2/2014 δυο ισχυροί σεισμοί μεγέθους Μ = 6,1R και Μ = 5,8 R έπληξαν την Κεφαλονιά με επίκεντρα κατά μήκος των δυτικών ακτών της στην περιοχή του Ληξουρίου (χερσόνησος Παλικής – βλ. συνημμένο χάρτη του Ι.Τ.Σ.Α.Κ.). Οι σεισμοί αυτοί (και οι μετασεισμοί τους) προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στα έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, λιμάνια, δίκτυο ύδρευσης) όσο και σε οικοδομές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ληξουρίου.

Η εταιρεία ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., έσπευσε με γεωτεχνικό και γεωλόγο της στην περιοχή του Ληξουρίου και πραγματοποίησε, μαζί με Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Δ4, λεπτομερή αυτοψία των λιμενικών υποδομών του λιμένα Ληξουρίου, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ιδιαίτερα μετά το 2ο σεισμό. Στις συνημμένες φωτογραφίες παρουσιάζονται οι ζημιές κατά μήκος των κρηπιδωμάτων του λιμένα, καθώς και σχετικός χάρτης με σήμανση των θέσεων των φωτογραφιών (τμήμα Α-Ι, τμήμα Κ-Ξ και τμήμα Ο-Σ).

Όπως προέκυψε από την αυτοψία, οι ζημιές οφείλονται κατά κύριο λόγο στα εξής:

  1. Ολίσθηση κρηπιδοτοίχων της τάξης των 10-20 cm (είτε όλης της στήλης είτε μόνο της επιδομής επί των τεχνιτών ογκολίθων). Μεγάλη συχνότητα εμφάνισης.
  2. Ολίσθηση και στροφή κρηπιδοτοίχων λόγω πιθανής θραύσης ή πλαστικοποίησης του εδάφους κάτω από το προς τη θάλασσα άκρο της θεμελίωσης. Μετακινήσεις της στέψης της τάξης των 20-30 cm. Μεγάλη συχνότητα εμφάνισης.
  3. Γενική αστοχία εδάφους κυκλικής ή πολυγωνικής μορφής με ταυτόχρονη μετακίνηση του τοίχου. Υπάρχουν 3 πιθανές περιπτώσεις.
  4. Εκτεταμένες ανομοιόμορφες καθιζήσεις επιφάνειας χερσαίων χώρων και εφελκυστικές ρωγμές ανοίγματος 5-10 cm λόγω πιθανής ρευστοποίησης των επιχώσεων: Υπάρχουν ενδείξεις σε αρκετά σημεία (βλ. συνημμένες φωτογραφίες).

Εκτιμάται κατ’ αρχήν ότι πιθανόν η ρευστοποίηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη έκταση των ζημιών μετά το 2ο κύριο σεισμό της 3ης Φεβρουαρίου 2014 σε σχέση με τον 1ο κύριο (26/1/2014), παρότι το μέγεθος του 2ου ήταν παρόμοιο με αυτό του 1ου.